Savonia - Vaikuttavin AMK 2020

Katso video

Uusi tieto


Uusi tieto ei synny itsestään, eikä se myöskään synny tyhjiössä. Meillä Savoniassa uskotaan, että tiedolla on aitoa vaikutusta vasta sitten, kun se saa aikaan muutoksen.

TOP3
Luetuimmat
opinnäytetyöt

1.

The importance of strategic management : A case study of H&M

26779 lukukertaa

2.

Automobile brake system

12497 lukukertaa

3.

Quality Control of Construction Projects

12175 lukukertaa

Uusi osaaminen


Osaaminen muuttuu vaikutukseksi siinä vaiheessa, kun sitä päästään hyödyntämään työelämän aidossa tilanteessa. Meillä Savoniassa panostetaan osaamisen korkeaan tasoon, ja ennen kaikkea sen hyödyllisyyteen työelämälle.

Aluetason ratkaisuja Koronaviruksesta selviämiseen
Työelämän ja aluetalouden edistäminen, alueen elinkeinorakenteen uudistaminen ja koulutuksen kansainvälisyyden edistäminen

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on pysäyttänyt inhimillisiä toimintoja kaikkialla maailmassa. Nyt etsitään kuumeisesti ratkaisuja, joilla estetään tai hidastetaan viruksen leviäminen väestöön ja silti voitaisiin pitää talouden rattaat pyörimässä. Erityisen raskaasti virus on iskenyt palveluelinkeinoihin kuten matkailuun. Voiko ICT-teknologia auttaa pidemmällä tähtäimellä?

Savonia on kehittänyt inhimillisen turvallisuuden ajatteluun perustuvan nopean vaikuttavuuden ennakkoarviointimenetelmän (Prospective Rapid Impact Assessment, PRIA), jonka avulla ihmiset voivat etsiä ratkaisuja jo tilanteen ollessa päällä. Savonian asiantuntijat fasilitoivat Suceavan alueella Romaniassa virtuaalisen PRIA-työpajan, jossa toistakymmentä alueen avainhenkilöä etsi ratkaisuja.

Alina Butnariu

Yhteistyökumppanin kommentit
”Verkkotyöpajassa käytetyt menetelmät ja työkalut olivat optimaalisia paikallisella tasolla järjestettyyn koronaviruksen aiheuttamat haasteet ja uuden talouden 4.0 mahdollisuudet Suceavan alueella – työpajaan. Uskon, että suurin osa aivoriihessä tuotetuista ja valituista ideoista tuottavat hyviä ratkaisuja nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi Suceavan alueella.”

Alina Butnariu, Siret Municipality, EU Funded Projects Department

Siret kunnan vaakuna.

Fakta
Siret on kunta Suceavan läänissä Koillis-Romaniassa. Se sijaitsee historiallisella Bukovinan alueella, ja sen väkiluku on noin 8 000 asukasta. Se on yksi Romanian vanhimmista kaupungeista ja oli Moldovan ruhtinaskunnan pääkaupunki 1400-luvun lopulla.

Kaivosteollisuuden typpipäästöt hallintaan
Työelämän ja aluetalouden edistäminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistaminen

Teollisuuden typpipäästöille on näköpiirissä tiukentuvia raja-arvoja. Raja-arvot velvoittavat mm. kaivoksia ottamaan käyttöön uusia menetelmiä typen poistamiseksi jätevesistään. Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kultakaivos ennakoi tulevia muutoksia hakemalla aktiivisesti ratkaisuja typpipäästöjensä pienentämiseksi entisestään.
Savonia on mukana pilotoimassa typen poistoon soveltuvia teollisuusvesien käsittelymenetelmiä Kittilän kultakaivoksella. Koeajo toteutetaan haastavissa arktisissa olosuhteissa. Asiakas on tilannut koeajon Savonialta avaimet käteen periaatteella mukaan lukien laitteiston päivittäinen operointi, tekninen tuki sekä tulosten analysointi. Haastavista olosuhteista huolimatta koeajojen tulokset ovat olleet lupaavia.

Jaakko Saukkoriipi

Yhteistyökumppanin kommentit
”Selvitämme pilotoinnilla pidemmän aikavälin ratkaisuja typenhallintaan. Pilot-tason selvitykset ovat tärkeitä, jotta pääsemme selvyyteen hallintamenetelmien toimintavarmuudesta niissä olosuhteissa, joissa työskentelemme Kiistalan kylässä, Kittilässä. Alustavat tulokset ovat lupaavia ja yhteistyö Savonian kanssa on edennyt hyvin."

Jaakko Saukkoriipi
Osastopäällikkö, Ympäristö, laatu- ja rikastushiekan hallinta
Agnico Eagle Finland Oy

Agnico eagle -logo.

Fakta
Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Se omistaa Kittilän kaivoksen ja harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kittilän kaivos sijaitsee noin 50 kilometriä Kittilän keskustasta koilliseen lähellä Kiistalan kylää ja on Euroopan suurin kultakaivos. Ensimmäiset viitteet alueen kultapotentiaalista saatiin maaliskuussa 1986. Ensimmäiset kultaharkot kaivokselta valmistuivat keväällä 2009. Suurikuusikon kaivoksen vuosituotanto on noin 200 000 unssia eli noin 6 000 kiloa kultaa ja se työllistää noin 1 000 kaivosalan ammattilaista Suomessa, joista 90 % Lapin alueelta.

3D-tulostettuja tuotannon apuvälineitä ja työkaluja
Työelämän ja aluetalouden edistäminen

3D-tulostuksella voidaan vauhdittaa tuotekehitystä ja se on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi piensarjojen valmistuksessa myös Suomessa. Savonialla meneillään olevassa 3D-tulostuksen investointi- ja kehityshankkeessa otetaan käyttöön eri tasoisia ja kokoisia 3D-tulostuslaitteita sekä muovi- että metallikappaleiden valmistukseen.
Hankkeessa on mukana Pohjois-Savon alueen yrityksiä eri teollisuudenaloilta, yhtenä esimerkkinä metsäkonevalmistaja Ponsse. Yritysten kanssa tehdään soveltavaa tutkimusta erilaisten 3D-tulostuskohteiden parissa.
Ponssen kanssa tutkitaan erilaisten 3D-tulostusmenetelmien hyödyntämistä mm. menetelmäkehityksen ja tuotannon tarpeisiin. Tähän mennessä tutkimuksen kohteena ovat olleet erilaisten tuotannon apuvälineiden ja työkalujen valmistus.

Kuvassa Heikki Selkälä.

Yhteistyökumppanin kommentit
”3D-tulostus on hyvä tapa toteuttaa erilaisia kappaleita nykyaikaisella tavalla. Esimerkiksi tuotannon apulaitteisiin ja linjoilla käytettäviin suojauksiin käytettävät osat ovat aiemmin olleet hankalia ja kalliita toteuttaa, mutta uusilla menetelmillä näiden määrää on voitu lisätä ja sitä kautta varmistaa tuotteen laadukas valmistus. Erilaisia tulostusmenetelmiä on paljon ja näiden selvittämisessä sekä parhaiten kappaleeseen sopivan menetelmän valinnassa yhteistyö Savonian kanssa on ollut tuloksellista."
Heikki Selkälä

Ponssen logo

Fakta
Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaavat tänäkin päivänä metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponsse toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä. PONSSE-tuotteet ja niiden avainkomponentit valmistetaan ja suunnitellaan Ponssella Vieremällä.

Työnhakusovellus vähentämään nuorisotyöttömyyttä
Jatkuvan oppimisen edistäminen

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto laajensivat opiskelijoidensa osallistumismahdollisuuksia työelämän organisaatioiden kehittämiseen aloittamalla Demola-yhteistyön. Demola-projektit ovat kahdeksan viikon ohjattuja innovaatioprosessesseja, joissa toimeksiantajan henkilöstö osallistuu yhdessä opiskelijaryhmän kanssa jonkin kiinnostavan strategisen ilmiön määrittämiseen ja haltuun ottamiseen. Kuopion kaupunki toteutti Demola-projektin keväällä 2019. Kaupungin mielenkiinnon kohteena oli pitkäaikaistyöttömyys ja sen torjunta, erityiseksi kohteeksi valittiin nuorisotyöttömyys. Kuopion kaupungin Työllisyyspalvelut sai Demolasta konkreettisia ja hyviä keinoja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Työn tuloksena syntyivät sekä idea työnhakua auttavasta sovelluksesta, joka yhdistää työnantajia ja työntekijöitä matalalla kynnyksellä, sekä ammattikoululaisille suunnattu työelämätaitojen valmennuskonsepti.

Laura Kukkonen

Yhteistyökumppanin kommentit
”Demola osoitti, että eri taustoista tulevat ihmiset pystyvät rohkeaan ja avoimeen keskusteluun, oli koulutus tai elämänkokemus millainen tahansa. Demola-projektin jälkeen minulla on vain vahvistunut ajattelu siitä, että asioita pitäisi entistä enemmän kehittää epätyypillisillä kokoonpanoilla ja yhdistää rohkeasti eritaustaisia ihmisiä ideoimaan keskenään. Tämä on varmasti keskeinen asia, että innovaatioita alkaisi syntyä tässä maassa entistä enemmän”.
Projektipäällikkö Laura Kukkonen
Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut

8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys, mukaan lukien nuorille.

Fakta
Kuopio on yksi dynaamisimmista kärkikaupungeista Suomessa asuntorakentamisen, vetovoimaisuuden, työpaikkojen ja väestönkasvun osalta. Kuopiossa on lähes 120 000 asukasta ja kaupungin vaikutusalueella elää jopa miljoona ihmistä. Kaupunkialueella on yli 5 400 yritystä, joissa on noin 50 000 työpaikkaa. Vientiyrityksiä Pohjois-Savossa on yli 200. Kuopiossa yhdistyvät hyvä liiketoimintaympäristö, monipuolinen koulutus- ja tutkimusosaaminen sekä kulttuuripalvelut ja luonnonläheinen asuminen.

Asiakkaan tarpeita vastaava intuitiivinen käyttöliittymä
Työelämän ja aluetalouden edistäminen sekä ammattikorkeakouluopetuksen kehittäminen

Tieto on testannut sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistoja ja niiden käyttöliittymiä Savonian Living Labissa ketterän kokeilun periaatteiden mukaan. Tiedon kehittäessä terveydenhuollon ohjelmistoihinsa uusia ominaisuuksia, saavat he ohjelmistokehityksen alkuvaiheessa tietoa aidoilta loppukäyttäjiltä ohjelmiston käyttöliittymän käytettävyydestä. Testaus on otettu osaksi opiskelijoiden opintojaksoja siten, että Tieto pääsi keräämään palautetta ohjelmistojen käytöstä useammalta terveysalan opiskelijalta muutaman tunnin aikana. Nopeat käytettävyyden testaukset mahdollistavat Tiedolle ohjelmiston käyttöliittymän kehittämisen käyttäjäystävälliseksi jo kehityksen alkuvaiheessa. Tällöin ohjelmistot vastaavat paremmin asiakkaan tarpeisiin ja ovat intuitiivisia käyttää.

Tuija Tiihonen

Yhteistyökumppanin kommentit
””Opiskelijat ovat testaajina aivan supereita. Heiltä saa hyvinkin suorasanaista palautetta ja uusia ideoita sekä syötettä innovatiivisen ja sujuvan käyttäjäkokemuksen kehitykseen ilman ”näinhän tämä on aina tehty” – rasitetta. Henkilökohtaisesti olen tehnyt Savonian kanssa yhteistyötä aiemmassa elämässä opiskelijavaihto-ohjelmissa, ja nykyinen Tieto-yhteistyö lähti käyntiin luontevasti Savonian upeiden opettajien myötävaikutuksella.”
Tuija Tiihonen
UX researcher, Lifecare Health

Tieto -logo.

Fakta
Tieto on Suomalainen ohjelmistoalan yritys, joka tuottaa ratkaisuja useille eri aloille. Savonian Living Lab on tehnyt Tiedon kanssa yhteistyötä vuodesta 2018 alkaen.
Perustettu 1968 Helsingissä, yli 15 000 asiantuntijaa 20 eri maassa

Petimateriaaleja leijupetiteknologiaan kiertotaloutta unohtamatta
Työelämän ja aluetalouden edistäminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistaminen

Luonnonkvartsihiekkaa on käytetty yleisesti leijupetikattiloiden inerttinä petimateriaalina. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Fesconin yhteistyössä on tutkittu Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla erilaisten petimateriaalivaihtoehtojen soveltuvuutta ja vaikutusta petimateriaalien vaihtotarpeeseen ja mahdollisiin päästöihin. Tutkimuksissa on havaittu, että oikealla petimateriaalin valinnalla pedin vaihtotarvetta voidaan vähentäämerkittävästi jopa yhteen kymmenesosaan. Tällä on merkittävä vaikutus polttolaitosten ympäristövaikutukseen käytettävän materiaalin kulutukseen. Myös kuljetus- ja kaatopaikkakuormitukset vähenevät. On myös havaittu, että materiaalien kuluttavuudella on suuria eroja, joka vaikuttavat laitteistojen kestävyyteen.

Kuva Eero Majasesta.

Yhteistyökumppanin kommentit
”Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen petimateriaalien osalta ja teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, kattilavalmistajien ja asiakkaidemme kanssa kehittääksemme erikoistuotteita polttoprosesseihin, joissa polttoaineiden ominaisuudet asettavat erityisvaatimuksia käytettävälle petimateriaalille. Savonia-ammattikorkeakoulu on ollut merkittävästi mukana tässä kehitystyössä. On todella mielenkiintoista saada tehdä työtä yhdessä ammattilaisten kanssa ja löytää yhdessä ratkaisuja merkittävien haasteiden edessä, joita mm. valtiovallan puolesta tulee."
Majanen Eero
Liiketoimintajohtaja

Fescon -logo.

Fakta
Fescon Oy on perustettu vuonna 1984 Siilinjärvellä ja sen juuret ovat Lujabetonin tuotekehitystoiminnassa. Aluksi Fesconin tuotekehityksessä keskityttiin erilaisten valmis- ja kuivabetonien kehittämiseen. 90-luvun alussa pääkonttorikin siirtyi Siilinjärveltä Hyvinkäälle ja nykyään Fescon on Suomen suurin voimalaitosten petimateriaalien valmistaja ja niiden kehityksen edelläkävijä. Tuotantolaitoksia Fesconilla on neljällä paikkakunnalla Suomessa.
Liikevaihto: 25,8 M€ (2018) Henkilöstömäärä: n. 65

Polttoainevalinnoilla kustannussäästöjä
Työelämän ja aluetalouden edistäminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistaminen

Savonian Varkauden energiatekniikan yksikkö on jo usean vuoden ajan tehnyt Joroisissa sijaitsevalle Famifarm Oy:lle polttoainemäärityksiä ja savukaasumittauksia. Savukaasumittauksilla pystytään havainnollistamaan polttoprosessissa tapahtuvia ilmiöitä. Testauspalvelujen hyödyt ovat tuottaneet kustannussäästöä sekä tietoa oikeanlaisen polttoaineen löytämiseksi. Olemme Savonialla tyytyväisiä mutkattomaan ja kitkattomaan yhteistyöhön. Järvikylälle on aina ollut helppo tulla työskentelemään tietäen saavamme hyvän vastaanoton. Kokoluokaltaan mielenkiintoinen kattilaympäristö tuo myös tulevaisuudessa mahdollisesti yhteistyömahdollisuuksia.

Jussi Loimusalo

Yhteistyökumppanin kommentit
”Tavoitteenamme on ollut optimoida polttoainemixiä ymmärtämällä paremmin polttoaineiden ominaisuuksia. Tässä olemme onnistuneet hyvin yhdessä Savonian kanssa. Lisäksi olemme pystyneet lisäämään ymmärrystämme tuhka- ja päästöasioissa. Yhteistyö on ollut Famifarmille arvokas lisä oman osaamisen tueksi."
Jussi Loimusalo
Talouspäällikkö

Järvikylän logo

Fakta
Järvikylä on Famifarm Oy:n omistama elintarvikemerkki, jolla markkinoidaan yrityksen tuottamia salaatteja ja yrttejä. Famifarm Oy:n perusti Järvikylän kartanon 10. isäntä Karl Grotenfelt vuonna 1987, jolloin vuodesta 1674 samalle suvulle kuuluneen kartanon navetan vintille rakennettiin ensimmäinen kasvihuone. Tänä päivänä Kallen unelma sukutilan ja sitä ympäröivän maaseudun elävöittämisestä on toteutunut: kasvihuoneet toimivat sulassa sovussa muun maataloustoiminnan kanssa, ja Järvikylän kartanossa Joroisissa Järvikylän tuotteiden parissa työskentelee kaikkiaan 110 henkeä. Myös Kallen lapset, sisarukset Albert ja Caroline, ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa.

Vaikuttavuutta kivunhoitoon
Jatkuvan oppimisen edistäminen // Työelämän ja aluetalouden edistäminen

Neuromodulaatioprosessista vastaavat apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja osallistuivat Sinustako rohkea uudistaja –lähijohtajavalmennukseen, jonka Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä liiketoimintapalveluna järjestivät.
Valmennukseen sisältyi Savonian A’WOT-analyysityökalun käyttäminen. Yhteistyön aikana toteutettiin neuromodulaatioprosessin vaikuttavuuden analyysi räätälöidyllä keskinäisriippuvuudet huomioon ottavalla menetelmällä.
Tulokset osoittivat neuromodulaatiohoitajan, tiimityön ja monialaisen kipukeskuksen perustamisen avaintekijöiksi hoitoprosessin vaikuttavuuden parantamisessa.
Analyysin tulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisusarjassa.

Vesa Lappi

Yhteistyökumppanin kommentit
”Neuromodulaatioprosessin kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa on ollut innostavaa ja tuloksellista. Kivun hoidossa vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa, koska kipua ei voi mitata objektiivisesti.
Olemme löytäneet mielestämme keskeiset menestystekijät hoidon vaikuttavuuden kannalta ja pyrimme kehittämään vahvuuksiamme tulevaisuudessakin.”
Mikael von und zu Fraunberg
Neurokirurgi, Kansallisen Neurokeskuksen johtaja

Terveyttä ja hyvinvointia -logo.

KYS fakta
Neuromodulaatiolla tarkoitetaan hermoston toiminnan sääntelyä kohdennetun sähköisen stimulaation tai lääkehoidon avulla.
KYS Neurokeskuksessa hoidetaan vuosittain 40-60 vaikeasta kroonisesta hermokivusta kärsivää potilasta selkäytimen takajuostestimulaatiolla.

Materiaalihävikkiä pienemmäksi
Työelämän ja aluetalouden edistäminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistaminen

Savonia-ammattikorkeakoulun Ruokalaakso-hankkeen elintarviketeknologi on jalkautunut vuosien 2018-2019 aikana kalanjalostusyritys Kala-Lappi Oy:n tuotantotiloihin tarkastelemaan, kehittämään ja testaamaan uudenlaisia ratkaisuja tuotantoprosesseihin. Elintarviketeknologi tarkasteli tuotannon toimintaa käytännön tasolla, minkä jälkeen yrityksen kanssa keskusteltiin kehittämismahdollisuuksista toiminnan tehostamiseksi. Keskustelujen ja havaintojen perusteella löytyi useita kehityskohteita, joihin alettiin kiinnittää huomiota tarkemmin. Tämän seurauksena saatiin muun muassa materiaalihävikkiä pienennettyä, laitteiden ja koneiden toimintaa parannettua sekä yhden tuotteen osalta tuotantokustannuksia laskettua merkittävästi. Esimerkkinä kehityskohteista kalapihvien valmistuksessa optimoitiin uunin paistolämpötilaa ja -aikaa siten, että käytettävän raaka-ainemassan tarvetta/pihvi saatiin vähennettyä. Lisäksi tuotannon kirjalliset työohjeet tarkastettiin ja päivitettiin.

Vesa Lappi

Yhteistyökumppanin kommentit
”Olemme mukana Ruokalaakso-hankkeessa, joten oli luontevaa käyttää tarjolla olevaa elintarviketeknologista apua. Ruokalaakson elintarviketeknologi pystyi tarkastelemaan tuotantoa ulkopuolisen silmin ja antamaan kehittämisehdotuksia, joista useat vietiin käytäntöön. Yhteistyö avarsi omia näkökulmiamme tuotannon kehittämisen mahdollisuuksista. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme apuun.”
Vesa Lappi
Toimitusjohtaja

2.3 tuplata maatalouden tuottavuus, 2.4 taata kestävät ruoantuotantojärjestelmät

Kala-Lappi fakta
Kala-Lappi Oy on perustettu vuonna 2013 ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 3,1 milj. € työllistäen 10 henkilöä. Kala-Lappi Oy edustaa perinteistä käsityöosaamista huipputeknologiaa hyödyntäen. Sitä kautta on syntynyt täysin uniikki kylmäsavustettu suomalainen kirjolohi ja muut Kala-Lappi Oy:n ainutlaatuiset, uuden makumaailman tuotteet. Kala-Lappi Oy:n toiminnassa ja tuotteissa korostuvat luonnollisuus, aitous, intohimo, tinkimättömyys ja oman tien kulkeminen, perinteitä unohtamatta.

Turvaa vammaisten oikeuksia
Jatkuvan oppimisen edistäminen // Työelämän ja aluetalouden edistäminen

Savonia fasilitoi Savon Vammaisasuntosäätiön strategiaprosessin liiketoimintapalveluna vuoden 2018 aikana. Strategian työstämiseen osallistui kolmesataa ihmistä, henkilöstöä, läheisiä, sidosryhmiä, esimiehet, johtoryhmä ja hallitus.

Toistatuhatta aloitetta tuotettiin ja niitä työstettiin työpajoissa, läheisilloissa: Into-työkaluun kertyi 4500 arviointia. Näiden pohjalta työstettiin yhteinen näkemys Savaksen tulevaisuuden suuntaviivoiksi.

Osallisuus-käsite nostettiin uutena arvona ja läpileikkaavana teemana strategiaan. Kyse on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen universaalista arvosta.

Arvo muuttaa pohjoismaalaisen kehitysvammatyön filosofiaa diagnooseihin perustuvista palveluista yksilön auttamiseen. Näin vammainen toimintarajoitteestaan huolimatta pystyy käyttämään yhteiskunnan palvelutarjontaa ja tulee osalliseksi omaan elämäänsä.

”Voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö edellytti Savaksen strategian päivittämistä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhteiskunnallisena yrityksenä Savas edistää palveluillaan erityisryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia.”

”Savas haluaa kehittämis– ja innovaatiotoimintansa sekä palvelumuotoilun kautta kehittää palvelujaan ja työkäytäntöjään sellaisiksi, joilla pystytään mahdollistamaan erityisryhmille joustavia yksilöllisen elämän vaihtoehtoja ja tukea heidän osallistumistaan yhteiskunnallisiin toimintoihin.”
Tomi Kaasinen
Toimitusjohtaja

Logot: 3. terveyttä ja hyvinvointia. 10. eriarvoisuuden vähentäminen

Savas Fakta
Perustettu 1989
Tuottaa erityisryhmille asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palveluja
Asumisen asiakkaina noin 274 henkilöä ja toimintakeskusten noin 110 henkilöä
Säätiön palveluksessa 230 henkilöä
Liikevaihto 17 miljoonaa euroa

previous arrow
next arrow
Slider

Uudet ratkaisut


Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli uusien ratkaisujen luomisessa sekä yritysten kilpailukyvyn uudistamisessa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Kasvatamme yrittäjähenkisiä osaajia, koordinoimme uutta luovia hankkeita ja olemme tukemassa alueen yritysten kasvua. Olemme aidosti mukana rakentamassa tulevaisuutta yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Piirre Collective

Tuore suunnittelualan yritys, jonka takana on Savoniasta valmistuneet muotoilijat. Yritys tarjoaa muotoilijatiimin osaamista ja näkemystä visuaaliseen viestintään. Tutustu videolla suunnittelijoiden kokemuksiin opinnoista ja tunnelmiin yrittäjyydestä.

3D-Talo

Kuopiolainen virtuaalitodellisuuteen, laserkeilaukseen ja 3d-tulostukseen erikoistunut yritys. Taustalla työelämäläheinen opiskelu Savoniassa ja ryhmä innovatiivisia osaajia.

Vuorovaikutus


Me Savoniassa uskomme siihen, että mikään tieto, osaaminen tai ratkaisu ei muuta maailmaa yksinään. Tarvitaan aitoa yhteistyötä työelämän ja korkeakoulun välillä, jolla luodaan pohja muutokselle ja kasvulle. Se on meidän toimintamme pohja.

KV-liikkuvuus

Savonian opiskelijoiden vaihto-opiskelun kohdemaat

MONIALAINEN SAVONIA

Tässä muutama esimerkki opiskelijoidemme ja asiantuntijoidemme osallistumisesta eri alojen tapahtumiin ja hankkeisiin.

Annie Mestariampuja

Musiikin ja tanssin opiskelija toimi pääroolissa, lisäksi opiskelijamme olivat mukana tanssijoina, laulajina sekä muusikkoina Kuopion kaupunginteatterilla. Esityksen näki yhteensä n. 15 000 katsojaa.

Hyvinvointia elintarvikkeista

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä kehittämisyhtiöiden yli 70 tuotetta, joista noin puolet on nykyään markkinoilla. Hankkeen aikana järjestettiin useita tuotekehitykseen ja viestintään liittyviä koulutuksia sekä laadittiin vinkkiopas pienten elintarvikealan yritysten tueksi.

Biotalouden kasvavat mahdollisuudet

Biojalostamot ja niiden ekosysteemit tarvitsevat kipeästi uudenlaisia osaajia. Savonia vastaa osaajatarpeeseen käynnistämällä kaksi biotalouden koulutushanketta: Biotalouden erikoistumiskoulutus sekä Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus.

Vesiturvallisuutta kehittämässä

Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot -hanke toteutti Sambiassa vesiturvallisuuden yhteiskehittämisprosessin. Selvitimme keskeiset vesiturvallisuuden haasteet ja löysimme parhaat yhteistyökumppanit. Vesiturvallisuusosaajamme toimivat työpajoissa ideoinnin edistäjinä ja sparraajina.